مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوالفضل
نام خانوادگی:نظری
پست الکترونیک:abolfazlnazary@gmail.com
تلفن همراه:۰۹۱۹۲۷۷۹۴۰۸
نخصص ها:فلسفه ، فقه و اصول ، تبلیغ

زندگی نامه

تحصیلات: 

ورود به حوزه علمیه در سال 1386

سطح یک در حوزه علمیه مشهد مقدس
سطح دو و سه: حوزه علمیه قم
مشغول به تحصیل در دروس خارج حوزه علمیه قم المقدسة
دکترای فلسفه و کلام اسلامی ، دانشگاه قم